Skip to main content

Uirlisí & Acmhainní

Uirlisí & Acmhainní

Lean Gnó Means Business ar na meáin shóisialta

Féinmheasúnú don Q-Mharc Gnó Le Gaeilge

  1. An gnó beag nó meánmhéide le níos lú ná 50 fostaí atá i gceist?
  2. An bhfuil tú / An bhfuil sé i gceist agat seirbhísí a sholáthar don phobal i mBéarla agus i nGaeilge araon?
  3. An bhfuil comharthaíocht dhátheangach agat ar taispeáint go seachtrach / go hinmheánach i do ghnó?
  4. An bhfuil ábhar stáiseanóireachta / bolscaireachta i mBéarla agus i nGaeilge ag do ghnó?
  5. An bhfuil cumarsáid le custaiméirí ina rogha teanga?

Má fhreagair tú 'tá' leis na ceisteanna thuas, ba mhaith linn  cloisteáil uait ...

Má fhreagair tú 'níl' ar na ceisteanna thuas, ba mhaith linn cloisteáil uait  fosta agus plean a phlé leat chun gur féidir le do ghnó  dea-chleachtais  dátheangach a bhaint amach.

Rialacha maidir le húsáid an Q-Mharc Gnó le Gaeilge

Nuair a bhíonn an Q-Mharc bainte amach, is féidir é a úsáid ar feadh trí bliana ar tháirgí agus ar earraí an ghnó agus is féidir é a thaispeáint go poiblí, faoi réir na bhforálacha seo a leanas:
Faoi réir fhorálacha an mhairc dheimhniúcháin uile-oileáin seo agus rialacháin reatha táirge/ghradaim/chóipchirt, ní úsáidfear an t-ainmniú ‘Marc Deimhniúcháin’ (leis féin nó i gcomhar le haon fhocail eile) le cur síos ar ghnó/éachtaí aon eagraíochta nach bhfuil na saintréithe a bhaineann leis an Mharc Deimhniúcháin bainte amach acu agus nach gcomhlíonann leis an Mharc Dheimhniúcháin uile-oileáin seo arna bhronnadh ag Foras na Gaeilge.

Tá an ceart ag Foras na Gaeilge, má sháraítear aon fhoráil den Chomhaontú, an Mharc Dheimhniúcháin atá i gceist a aistarraingt de dhroim an tsáraithe atá i gceist má theipeann ar an iarratasóir an sárú thuasluaite a leigheas laistigh de thríocha (30) lá ó iarraidh a fháil i scríbhinn sin a dhéanamh, iarraidh ina bhfuil cur síos ar an sárú a toghraíodh

Tá roinn faireachas margaidh ag Foras na Gaeilge a dhéanann monatóireacht ar úsáid an Mhairc Dheimhniúcháin chun a rathú go gcomhlíontar é de réir na bhforálacha i rannán 2.0

Tá an ceart ag Foras na Gaeilge deireadh a chur leis an gComhaontú iomlán, agus mar sin gach teastas atá i seilbh an Chomhlachta, le héifeacht láithreach:

a) trí fhógra scríofa ó Fhoras na Gaeilge, má tharlaíonn athrú mór i gcearta, in úinéireacht nó i rialú an Chomhlachta nó a chuid gnó;

b) trí fhógra scríofa ó Fhoras na Gaeilge, má tá an Comhlacht dócmhainneach, má stopann sé íocaíochtaí, má thosaíonn sé caibidlí comhshuímh, má théann sé faoi leachtú nó a leithéid; nó

c) má dhéanann an Comhlacht aon sárú ábharach ar aon fhoráil den Chomhaontú, lena n-áirítear, ach nach é sin amháin, neamhchomhlíonadh na gcritéar a leagtar amach i rannán 2.0, agus má theipeann air an sárú luaite a leigheas laistigh de thríocha (30) lá ó iarraidh a fháil i scríbhinn sin a dhéanamh, iarraidh ina bhfuil cur síos ar an sárú a toghraíodh, sin a dhéanamh.

d) ní ceadmhach d’aon duine an marc deimhniúcháin a úsáid ach amháin faoin bhforas cáiliúcháin agus de bhrí bhronnadh an Mhairc Dheimhniúcháin ag an bhforas cáiliúcháin. 

e) má úsáideann aonduine nach an Comhlacht nó úinéir an bhranda é an Mharc Dheimhniúcháin maidir le haon earraí/seirbhísí ar bith, beidh sé nó sí dá bhrí sin faoi dhliteanas caingean dlí a bheith déanta air ag Foras na Gaeilge.

Maoirseacht ar úsáid an Q-Mharc

Tá roinn faireachais margaidh ag Q-Mharc Gnó le Gaeilge a dhéanann monatóireacht ar úsáid an mharc deimhniúcháin chun a chinntiú go bhfuil na rialacháin a gcomhlíonadh.